RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników, opiekunów prawnych użytkowników, klientów, kontrahentów i pracowników Biblioteki Publicznej MiG w Skokach jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  im. Eugeniusza Paukszty w Skokach z siedzibą pod adresem: 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B, zwana dalej ADO.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej MiG w Skokach jest
  Monika Sierschuła, adres e-mail: m.rozmarynowska@bibliotekaskoki.pl.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane są przez ADO
  w celach dostosowanych do poszczególnych działań (informacja
  o konkretnych celach znajduje się w każdym dokumencie dotyczącym danego działania), na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o systemie oświaty oraz innych przepisach regulujących dane działanie.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane przez ADO, nie są i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7
  pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz.U.2016.922).
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane przechowywane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
 7. Użytkownikom Biblioteki i/lub jego prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie
  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy m.rozmarynowska@bibliotekaskoki.pl.
 8. Użytkownikom i/lub jego prawnym opiekunom, klientom, kontrahentom
  i pracownikom Biblioteki przysługuje prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają oni, iż przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin monitoringu

bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku